Sådan vælger du den rette gummitype til laboratoriebrug

Når du vælger laboratorieudstyr i gummi, er det vigtigt at vælge den rette type gummi, der passer til den opgave, der skal udføres. Afhængig af opgaven vil de forskellige gummityper være at foretrække, da deres individuelle egenskaber gør dem særligt egnede til arbejde med fx kemikalier eller varme- og kuldepåvirkning.

Laboratorieudstyr i gummi findes i adskillige varianter, og materialet bruges bl.a. til produktion af slanger, propper, pakninger, pipettesugere og -bolde. I oversigten herunder gennemgår vi de mest almindelige gummitypers egenskaber, og du kan finde uddybende oplysninger i to skemaer med information om bl.a. kemisk resistens.

Du er velkommen til at kontakte Hounisens kundeservice på salg@hounisen.com eller 86 21 08 00 for råd og vejledning til at finde netop den type gummi, der opfylder dine krav i laboratoriet.

De mest almindelige gummityper til laboratoriebrug

Gummi findes - ligesom plast - i flere typer, der har unikke egenskaber, og som gør dem anvendelige til forskellige formål. Herunder finder du en oversigt over de mest almindelige gummityper og deres egenskaber. Du vælger den rette type gummi ud fra den opgave eller den type belastning, du udsætter materialet for.

NR – naturgummi:

 • Meget gode elastiske egenskaber
 • God træk-, rive- og slidstyrke
 • Ikke regnet til benzin, olie eller varmepåvirkning
 • Tilstrækkelig ozon- og vejrbestandighed

SBR – Styren-butadiengummi:

 • Gode mekaniske og elastiske egenskaber
 • God trækstyrke
 • Tilfredsstillende rive- og slidstyrke
 • Ikke egnet til benzin, olie eller varmepåvirkning
 • Tilstrækkelig ozon- og vejrbestandighed

IIR – Butylgummi:

 • Tilfredsstillende træk- og rivestyrke, mindre god slidstyrke
 • Meget god bestandighed overfor syrer og baser
 • God bestandighed over for kuldepåvirkning
 • Tilfredsstillende ozon- og vejrbestandighed
 • Meget god gaspermeabilitet

EPDM – Ethylen-propylengummi:

 • Tilfredsstillende træk-, rive- og slidstyrke
 • Tilfredsstillende bestandighed overfor varme- og kuldepåvirkning
 • Ikke egnet til benzin
 • Mindre god bestandighed over for olie
 • Meget god bestandighed over for syrer, baser og kogende vand
 • God ozon- og vejrbestandighed

VMQ – Silikonegummi:

 • Tilfredsstillende modstandsdygtighed
 • Tilstrækkelig træk-, rive- og slidstyrke
 • Meget god varme- og kuldebestandighed
 • God bestandighed overfor olie
 • God ozon- og vejrbestandighed

CR – chloroprengummi (Neopren):

 • Gode mekaniske egenskaber
 • God træk-, rive- og slidstyrke
 • Tilfredsstillende bestandighed overfor benzin og olie
 • God bestandighed overfor syrer og baser
 • God ozon- og vejrbestandighed

NBR – nitrilgummi:

 • God trækstyrke
 • Tilfredsstillende rivestyrke
 • Meget god bestandighed over for olie
 • God bestandighed over for benzin og varme
 • God gaspermeabilitet
 • Begrænset ozon- og vejrbestandighed

FKM – flourgummi (Viton):

 • Tilfredsstillende trækstyrke
 • Mindre god rive- og slidstyrke
 • Meget god kemikalie- og varmebestandighed
 • Meget god gaspermeabilitet

Skema over egenskaber for NR-, SBR-, IIR- og EPDM-gummi

Vi har lavet to skemaer med en samlet oversigt over de mest almindelige gummityper og deres specifikke egenskaber. Egenskaberne vurderes på en skala fra Meget godGodTilfredsstillendeTilstrækkeligUensigtsmæssig til Ikke egnet.

Vi gør opmærksom på, at alle oversigter er vejledende, og at konklusioner kun kan drages på baggrund af konkrete blandinger. Vi anbefaler altid at kontrollere, om det pågældende produkt er egnet til det tilsigtede formål.

    Natur-
gummi
Styren-butadien-gummi Butyl-
gummi
Ethylen-propylen-gummi
International
symbol
  NR SBR IIR EPDM
Mekaniske egenskaber ved stuetemperatur Trækstyrke Meget
god
God Tilfreds-
stillende
Tilfreds-
stillende
Modstands-
dygtighed
Meget
god
Tilfreds-
stillende
Ikke
egnet
God
Rivestyrke God Tilfreds-
stillende
Tilfreds-
stillende
Tilfreds-
stillende
Slidstyrke Tilfreds-
stillende
Tilfreds-
stillende
Tilstræk-
kelig
Tilfreds-
stillende
           
Termiske
egenskaber
Kulde,
fleksibilitet
God Tilfreds-
stillende
God Tilfreds-
stillende
Varmeresistens Ikke
egnet
Ikke
egnet
Tilstræk-
kelig
Tilstræk-
kelig
           
Kemisk
resistens
Benzine Ikke
egnet
Uhensigts-
mæssig
Uhensigts-
mæssig
Ikke
egnet
Mineralolie
(v/100
° C)
Ikke
egnet
Uhensigts-mæssig Ikke
egnet
Uhensigts-
mæssig
Syre
(25% H2SO4 v/50° C)
Tilstræk-
kelig
Tilstræk-
kelig
Meget
god
Meget
god
Base
(50% NaOH v/50° C)
God God Meget
god
Meget
god
Vand
(v/100° C)
Uhensigts-
mæssig
Uhensigts-
mæssig
God Meget
god
Forvitring
og ozon
Tilstræk-
kelig
Tilstræk-
kelig
Tilfreds-
stillende
Meget
god
Lys Tilstræk-
kelig
Tilstræk-
kelig
Tilfreds-
stillende
God
           
Gas-permeabilitet   Uhensigts-
mæssig
Tilstræk-
kelig
Meget
god
Tilstræk-
kelig

Skema over egenskaber for VQM-, CR-, NBR- og FKM-gummi

    Silikone-gummi Chloropren-gummi Nitril-gummi Flour-gummi
International
symbol
  VQM CR NBR FKM
Mekaniske egenskaber ved stuetemperatur Trækstyrke Tilstræk-
kelig
God God Tilfreds-
stillende
Modstands-dygtighed Tilfreds-
stillende
Tilfreds-
stillende
Tilstræk-
kelig
Ikke
egnet
Rivestyrke Tilstræk-
kelig
God Tilfreds-
stillende
Tilstræk-
kelig
Slidstyrke Uhensigts-
mæssig
Tilfreds-
stillende
God Tilstræk-
kelig
           
Termiske
egenskaber
Kulde,
fleksibilitet
Meget
god
Tilstræk-
kelig
Tilfreds-
stillende
Meget
god
Varmeresistens Meget
god
Tilstræk-
kelig
Tilstræk-
kelig
Uhensigts-
mæssig
           
Kemisk
resistens
Benzine Uhensigts-
mæssig
Tilfreds-
stillende
God Meget
god
Mineralolie
(v/100 
° C)
God Tilfreds-
stillende
Meget
god
Meget
god
Syre
(25% H2SO4 v/50° C)
Tilstræk-
kelig
God God Meget
god
Base
(50% NaOH v/50° C)
Ikke
egnet
God Ikke
egnet
Meget
god
Vand
(v/100° C)
God Tilfreds-
stillende
God Tilfreds-
stillende
Forvitring
og ozon
Meget
god
God Uhensigts-
mæssig
God
Lys Meget
god
Tilfreds-
stillende
Tilstræk-
kelig
Meget
god
           
Gas-permeabilitet   Ikke
egnet
Tilfreds-
stillende
God Meget
god

Kilde: Deutsch & Neumann

Se den fulde oversigt over gummitypernes individuelle egenskaber i Deutsch & Neumanns oversigt herunder. Egenskaberne vurderes på en skala fra 1 til 6, hvor 1 klassificeres som højeste evne.

Har du spørgsmål til vores kundeservice? Vi hjælper dig på:
salg@hounisen.com
86 21 08 00