Salgs- og leveringsbetingelser for Hounisen Laboratorieudstyr A/S

Følgende sæt af betingelser gælder for alle aftaler, vareleverancer, tjenesteydelser m.v., som Hounisen Laboratorieudstyr A/S indgår og præsterer. Eventuelle ændringer hertil skal, for at opnå gyldighed, være skriftligt aftalt med Hounisen Laboratorieudstyr A/S.
 

§ 1 Tilbud
Med mindre andet er anført, er tilbud gældende i 30 kalenderdage fra datoen anført på tilbuddet. Efter denne dato falder tilbuddet automatisk bort.
 

§ 2 Levering
Med mindre andet er aftalt, foretages levering for kundens risiko og regning. Leveringsformen vil være den billigst mulige, og eventuelle af Hounisen Laboratorieudstyr A/S afholdte udgifter til fragt og transport vil blive påført kundens faktura.

Leveringstiden vil enten være fastsat i tilbuddet eller skulle aftales konkret. Der tages generelt forbehold for aftalt leveringstid, da Hounisen Laboratorieudstyr A/S er afhængig af underleverandørers lagerbeholdninger og leveringsmuligheder. Hounisen Laboratorieudstyr A/S påtager sig derfor intet erstatningsansvar for forsinkelse, som kan henregnes til underleverandørers forhold.

For leverancer i henhold til restordre foretages levering dog med betingelsen franco, men Hounisen Laboratorieudstyr A/S forbeholder sig retten til at justere prisen for varen grundet eventuelle udsving hos Hounisen Laboratorieudstyr A/S’ underleverandører.
 

§ 3 Priser
Alle priser opgives ekskl. moms, fragt og ekspeditionsgebyr. Hounisen Laboratorieudstyr A/S tager forbehold for prisændringer, tastefejl og udsolgte varer.

Ved køb af varer for mere end kr. 1.000,00 leverer Hounisen Laboratorieudstyr A/S fragtfrit i hele Danmark, bortset fra ikke brofaste øer. Ved køb af varer for mere end kr. 250,00, opkræves der ikke et ekspeditionsgebyr på kr. 100,00.

Hounisen Laboratorieudstyr A/S forbeholder sig retten til at justere prisen, såfremt denne på leveringstidspunktet og som følge af udsving på valutamarkedet har ændret sig med minimum +/- 2,25 % i forhold til det oplyste ved tilbuddets afgivelse.

Indtil den udstedte faktura er fuldt betalt, bevarer Hounisen Laboratorieudstyr A/S ejendomsretten til varen.
 

§ 4 Reklamation
Ved modtagelse af varer leveret af Hounisen Laboratorieudstyr A/S er kunden forpligtet til straks, eller senest indenfor 8 kalenderdage, at gennemgå og nøje undersøge de modtagne varer for eventuelle fejl og mangler. Efter en sådan undersøgelse skal der straks reklameres, såfremt der findes eventuelle fejl og mangler. Reklamation efter de 8 kalenderdage, eller som følge af forhold der kunne være konstateret inden de 8 kalenderdage, accepteres ikke, og kundens reklamationsret bortfalder. For pipetter og apparatur købt hos Hounisen Laboratorieudstyr A/S yders der udover 8 dages reklamationsret 1 års garanti. 
 

§ 5 Mangler
Da Hounisen Laboratorieudstyr A/S hovedsagelig videreforhandler produkter leveret af underleverandører, kan Hounisen Laboratorieudstyr A/S aldrig overfor kunden blive erstatningsansvarlig for påståede mangler ved produkterne.

De til enhver tid gældende produktansvarsregler opregnet i lov eller udledt af retspraksis kan derfor ikke anvendes overfor Hounisen Laboratorieudstyr A/S.

Særligt vedr. varer, som Hounisen Laboratorieudstyr A/S har på lager:
I tilfælde af rettidig mangelsindsigelse som samtidig accepteres af Hounisen Laboratorieudstyr A/S, foretager Hounisen Laboratorieudstyr A/S alene omlevering eller yder et mindre afslag i salgsprisen på maksimalt 20 %.

Omlevering forudsætter, at varen af kunden tilbageleveres i original emballage, uåbnet og i samme stand som ved leveringen.

Kan omlevering ikke finde sted enten som følge af forhold hos underleverandøren eller som følge af kundens forhold, dvs. hvor varen ikke kan tilbageleveres i original emballage, yder Hounisen Laboratorieudstyr A/S et mindre afslag i salgsprisen på maksimalt 20 %.

Særligt for skaffevarer, dvs. specialfremstillede og leverede varer:
Med mindre andet aftales tages varen af Hounisen Laboratorieudstyr A/S ikke retur, og der foretages ikke omlevering.

Særligt vedr. varer leveret i udvalg og på prøve:
Varen tages retur uden beregning indenfor 14 kalenderdage. Efter udløbet af dette tidspunkt forbeholder Hounisen Laboratorieudstyr A/S sig i mangel af anden konkret aftale at fakturere kunden varens fulde pris.
 

§ 6 Betalingsforpligtelser
Er intet aftalt er betalingsfristen 30 kalenderdage fra datoen på den af Hounisen Laboratorieudstyr A/S fremsendte faktura. Betaling efter forfaldsdagen medfører rente 2 % pr. løbende måned.
 

§ 7 Tvister og søgsmål
Tvister og søgsmål skal afgøres efter dansk ret og ved byretten i Århus.

Dansk support (kl. 08-16)

Dag-til-dag levering

Hurtig genbestilling

Faguddannet personale