Nyt studie: Genanvendelse af blodprøverør på OUH

Odense Universitetshospital (OUH), Syddansk Sundhedsinnovation og Teknologisk Institut har gennemført et innovativt studie, der viser et stort potentiale for genanvendelse af plast fra brugte blodprøverør.

Plast fra blodprøverør er af en tilstrækkelig høj kvalitet, der gør det muligt at genanvende plasten flere gange - også selvom plasten har været i direkte kontakt med blod.

Region Syddanmark vurderer, at det vil være muligt at genanvende plasten fra ca. 11 mio. brugte blodprøverør fra regionens sygehuse hvert eneste år. Det vil spare op til 33 tons plast i højeste kvalitet fra at ende på forbrændingsanlægget.

Læs mere

Fotokredit: Region Syddanmark

Stærke aktører i innovativt studie


Studiet fokuserede på at afdække potentialet for genanvendelse af PET-plast fra blodprøverør - frem for at blive bortskaffet og brændt som risikoaffald - samt at udvikle en cirkulær genanvendelsesmodel.

Læs mere

 
     
 

Mindre ressourcespild - bedre økonomi


Mads Nybo - cheflæge på Blodprøver og Biokemi på Odense Universitetshospital - er initiativtager til studiet, der potentielt kan have stor positiv betydning både økonomisk og miljømæssigt.

Læs mere

     

Stort genanvendelsespotentiale


Blodprøverør er som udgangspunkt designet til engangsbrug, men rørene er ofte fremstillet af plast i højeste kvalitet, der vil kunne genanvendes, hvis det behandles korrekt i lukkede kredsløb.

Læs mere

 

 

     
 

Studiet viser lovende potentiale

 
     
 

Genanvendelse af blodprøverør kan bidrage til:

  • reducere risikoaffald samt transport af risikoaffald
  • reducere udgifterne forbundet med bortskafning af risikoaffald
  • øge genanvendelse af PET-plastik
  • øge cirkulariteten - ressourcerne forbliver i kredsløbet
  • bidrage til leveringssikkerhed - særligt væsentligt ved ressourceknaphed

Læs mere