NYHED! Sekusept® aktiv

Anvend Sekusept® aktiv til rengøring og desinfektion af kirurgiske instrumenter i to adskilte procedurer - i henhold til SSIs anbefalinger, Central Enhed for Infektionshygiejne (CEI).

Sekusept® aktiv er også velegnet til termolabilt udstyr, der ikke kan steriliseres, eksempelvis fleksible endoskoper.

Sekusept® aktiv er særdeles effektiv mod et bredt spektra af mikroorganismer, inkl. HBV-, HIV- og DW-virus (Adeno, Papova, Vaccinia og Polio).

Brugsvejledning til kemisk henstandsdesinfektion

Brug den vedlagte måleske til korrekt fremstilling af brugsopløsning (30 ml = 20 gram):

  •          2%-opløsning: 20 gram pr. ltr. vand
  •          1%-opløsning: 10 gram pr. ltr. vand

Opløs Sekusept aktiv i < 30 °C vand, og lad opløsningen stå i ca. 15 minutter – foretag jævnligt omrøring. For effektiv desinfektion skal indvirkningstiden på 15 minutter overholdes.

Læg instrumenter m.v. i opløsningen. Det er vigtigt, at instrumenterne er helt tildækkede og fri for skumbobler m.v.

Efter den anviste indvirkningstid tages instrumenterne op af opløsningen og skylles med rindende vand eller med destilleret vand og aftørres med et rent, fnugfrit klæde.

Husk at bruge egnede handsker, forklæde og beskyttelsesbriller.

Opløsningen er holdbar i 24 timer. Det anbefales at benytte teststrips jævnligt for at kontrollere produktets effektivitet – specielt hvis brugsopløsningen har været udsat for kraftige belastninger. Opløsningen skal fornys ved hver arbejdsdags begyndelse.

Kontakt kundeservice på 86 21 08 00 eller salg@hounisen.com for råd og vejledning til genbehandling af ikke-kritisk, semikritisk og kritisk udstyr.