Frigiv værdifuld opbevaringsplads

Frigiv lagerkapacitet, opnå effektiv drift og forkort svartiderne med Hounisens komplette arkivløsning til vævsprøver.

Lagerplads er ofte en mangelvare på danske patologiafdelinger i sundhedssektoren. Med en stadigt voksende mængde af vævspræparater kan det være en stor udfordring for hospitaler og sygehuse at opbevare alle relevante patologiske prøveblokke og -glas til senere analyse. I praksis kan det resultere i, at prøverne må deles op og opbevares på spredte afdelinger – og derved øges risikoen for forveksling af prøverne.

Hounisen Laboratorieudstyr tilbyder derfor en unik, effektiv og gennemtestet opbevaringsløsning for alle laboratorier, der arbejder med cellulære patologiske prøver.

Komplet lagerhotelservice og arkivsystem

De omfattende prøvemængder stiller ikke alene krav til øget lagerkapacitet, men også til den tid og de økonomiske midler, der skal afsættes til administration og håndtering. Hospitaler og sygehuse vil derfor kunne høste store fordele med Hounisens lagerhotelservice.

Som en del af Hounisens lagerhotelservice hjælper vi med at ompakke, indeksere og opbevare glas og blokke med cellulær patologisk prøvemateriale. I dag opbevarer vi prøver for Sydvestjysk Sygehus og Aarhus Universitetshospital.

Sydvestjysk Sygehus var den første til at teste Hounisens lagerhotelservice og arkivsystem. Sygehuset stod overfor en større ombygning, der blandt andet betød, at flere afdelinger skulle deles om den samme depotplads.

Selvom det var sygehusets ønske at opbevare prøverne lokalt, var personalet – af hensyn til den nye omstrukturering – nødsaget til at finde en alternativ løsning.

Pladsmanglen var det primære problem for os. Der er i dag ikke så meget plads til opbevaring som for 30 år siden. Vi ville allerhelst kunne opbevare prøverne i eget regi, men med denne løsning får de øvrige afdelinger også mere plads.

Anne Munch, Sydvestjysk Sygehus

Hvorfor vælge Hounisens lagerhotel?

Vi holder styr på alle indkomne prøver via et avanceret lageropbevaringssystem. Opstår der behov for hurtig tilbagekaldelse af en specifik prøve, kan vi finde og sende prøven til den ønskede afdeling – hurtigt og effektivt.

  • Spar kostbar lagerplads | Vi opbygger sammen med dig et komplet arkiv med alle histologiske og/eller cytologiske prøver samlet på ét centralt fjernlager.
     
  • Spar tid på systematisering og håndtering | Vi sorterer, opmærker og håndterer fremadrettet dine prøver i et sikkert og effektivt arkivsystem.
     
  • Opnå fuld sporbarhed af prøver | Via vores unikke system kan vi hurtigt identificere prøverne fra hinanden og sende en aktuel prøve tilbage til den pågældende afdeling.
     
  • Overvåget og sikkert miljø | Hounisens lagerhotel er indhegnet, brandsikret og kameraovervåget, og al prøvemateriale er anbrudssikret og gemt anonymt.

Hvordan fungerer systemet i praksis?

Alle relevante prøvedata registreres og gemmes elektronisk via online-databasen CellTrak. De enkelte afdelinger, der er tilknyttet databasen, udvælger en hovedbruger – fx den ledende bioanalytiker – som let kan administrere, hvor mange separate log-ins den pågældende afdeling tildeles, og hvem der kan få adgang til hvilke prøvedata.

Databasen er brugervenligt opbygget, og hver brugergruppe opnår fuld administrativ kontrol med alle registrerede prøver.

Inden registrerings- og nedpakningsprocessen igangsættes, er det muligt sammen med Hounisen at aftale, hvilke interne registreringskoder og definitioner der skal overføres til systemet.

Anne Munch fra Sydvestjysk Sygehus har desuden fået tilføjet muligheden for at trække bestillingslister ud af i systemet, så brugerne let kan se, hvem der tidligere har bestilt hvilke prøver.

Hounisen giver alle nye brugere en grundig introduktion til systemet og står klar til at yde hjælp, hvis der løbende opstår et særligt behov. Vi er altid lydhøre over for nye tiltag, der er med til at optimere systemet og gøre det endnu bedre for alle brugere.

Licenseret kvalitetsløsning

Hounisens vævsarkivsystem bygger på strukturen fra kvalitetsprogrammet CellNass, der er licenseret af Human Tissue Authority (MTV, licensnummer 12434).

Trudy Johnson, Afdelingsleder for Cellulær Patologi ved Queen Elizabeth Hospital i England, fortæller, hvordan de har oplevet et markant løft med CellNass-programmet - både økonomisk og tidsmæssigt:

An interesting benefit we have found of archiving with CellNass is the ease in which we can cost and retrieve groups of blocks or slides for research work. Previously, our staff could spend hours retrieving and providing internal retrieval costs – now it happens simply and quickly, without any interruption to laboratory time.

Trudy Johnson, Queen Elizabeth Hospital

Kontakt os og hør mere

Du er velkommen til at kontakte Hounisen, hvis du har spørgsmål til vores lagerhotel eller gerne vil booke et besøg, hvor vi præsenterer løsningen.

Ring 86 21 08 00
salg@hounisen.com