Go to top
Guides
Denne guide er skrevet af:
Lene Londorf, Sygeplejerske
Tilbage til oversigt
Sådan bruger du Flexicult® urinkit
Brug Flexicult® Urinkit til hurtig og simpel diagnosticering af urinvejsinfektioner i din praksis eller laboratorie. Se hvordan i denne guide med tilhørende videoer fra SSI Diagnostica.

Diagnosen for urinvejsinfektion (UVI) stilles ved påvisning af bakteriuri, dvs. bakterier i urinen. Symptomer på UVI er udover hyppig vandladning også smerter ved vandladning samt over symfysen, eventuelt med let feber. Hos en patient med symptomer på UVI vil fund af > 10.3 bakterier/mL urin af en typisk urinvejspatogen-bakterie være tegn på UVI.

Til at forsimple diagnostik af UVI kan du med fordel anvende Flexicult® Urinkit fra SSI Diagnostica. Med Flexicult® Urinkit foretages dyrkning og resistensbestemmelse på samme agarplade.

Flexicult® urinkittet er udformet som en agarplade med forhøjede sider, opdelt i felter med skillevægge og et tilhørende låg. Der er ét stort tællefelt til semikvantitativ bestemmelse og 5 mindre felter med hvert deres antibiotikum.

Antibiotikakoncentrationen af hvert stof er indstillet således, at relevante urinvejspatogener kan svares ud som enten følsomme (væksten hæmmes totalt eller signifikant) eller resistente (vækst som i kontrolfeltet).

Til mediet er desuden tilsat kromogener, der spaltes af bakteriernes enzymer, således at kolonierne fremtræder med forskellige farver på agaren.

Sådan gør du
OBS - Denne quikguide erstatter ikke den detaljerede manual, der følger med Flexicult® Urinkit. Læs og følg de medfølgende instruktioner grundigt inden brug for at få et korrekt analyseresultat.
1: Urinprøve

Patienten med mistænkt urinvejsinfektion (UVI) leverer en urinprøve.

2: Mærkning af prøve

Prøven mærkes med patientens navn og dato.

3: Urinprøven overføres

Urinprøven hældes kortvarigt (5-10 sek.) over agaren i Flexicult®. Dækker urinprøven ikke alle agarfelter, vippes pladen, således at alle felter kommer i kontakt med urinprøven.

4: Overskydende urin

Overskydende urin hældes fra henover antibiotikafelterne.

5: Inkubation

Låget påsættes, og agarpladen inkuberes med låget nedad ved 35 °C natten over. Pladen aflæses efter 16-24 timer.

7: Aflæsning af resultat

Da agaren indeholder en fastlagt mængde af de forskellige antibiotika, skal pladen aflæses med vækst/ikke vækst.

Efter inkubering natten over ved 35 °C, vil de enkelte bakterier være vokset frem til synlige kolonier. Bakterier vil vokse frem i de antibiotikumfelter, hvor de er resistente over for pågældende antibiotikum. Bakterier, der er følsomme, vil være hæmmet af antibiotikumkoncentrationen, og vil ikke vokse, dvs. blive til kolonier. Væksten sammenlignes med kontrolfeltet.

  103 cfu/mL 105 cfu/mL  

Kilde: ssidiagnostica.dk

Download SSIs produktbrochure for Flexicult® urinkit her
(inkl. vejledning til aflæsning af Flexicult® agarpladens farvefelt)

Instruktionsvideoer
Se SSI's instruktionsvideoer med visuel gennemgang af tilsånings- og aflæsningsproceduren.
Tilsåning af Flexicult® urinkit
Aflæsning af Flexicult® urinkit

✓ Korrekt antibiotikabehandling fra starten

✓ Farveindikation og kvantificering til bakteriel identifikation

✓ Nem fortolkning baseret på farveændring samt størrelse og mængde af kolonier

✓ Mindre behov

Har du spørgsmål til Flexicult®?

Vi sidder klar til at hjælpe

+45 86 21 08 00

salg@hounisen.com

Tilbage til oversigt

Dansk support (kl. 08-16)

Dag-til-dag levering

Hurtig genbestilling

Faguddannet personale