Go to top
Guides
Denne guide er skrevet af:
Jan Locher, Produktspecialist
Tilbage til oversigt
Sådan bruger du Urin-Monovette®
Med Urin-Monovette® fra SARSTEDT er du sikret et hygiejnisk, lukket og kanylefrit opsamlingssystem til urinprøver. Det innovative NFT-system kombinerer et gennemtænkt design med de unikke fordele ved Urin-Monovetten®.

SARSTEDT Urin-Monovette® er den ideelle løsning til hygiejnisk håndtering af urinprøver til analyse. Urin-Monovetten® er velegnet både til indsamling og transport af teststrimler og analysatorer og fungerer samtidig som et centrifugerør til sedimentering.

Urin-Monovetten® kan anvendes direkte i de fleste typer af centrifuger på markedet, og urinteststicks kan bruges direkte i den fyldte Urin-Monovette® uden Borsyre.

 
Download brochure
Sådan bruger du Urin-Monovette®
1: Klargør Urin-Monovetten®

Fjern Urin-Monovettens® gule beskyttelseshætte fra rørets skruelåg, og placer den lange indsamlingsspids på skruelågets top.

2: Sug prøven op i Urin-Monovetten®

Sæt indsamlingsspidsen ned i urinprøven, og sug urinen op i Urin-Monovetten® ved at trække det medfølgende stempel tilbage til stoplinjen på røret.

3: Vend Urin-Monovetten® og tøm for rester

Vend Urin-Monovetten® med spidsen opad, og træk stemplet helt i bund for at fjerne eventuelle urinrester fra rørets spids.

4: Fjern spids, påsæt hætte og knæk stempel

Fjern indsamlingsspidsen, sæt beskyttelseshætten på prøven igen, og knæk stemplet af. Kassér spids og stempel.

OBS - Urin-Monovetten® med borsyre (den grønne version) skal rystes efter prøveindsamling (vend prøven ca. 5 gange).

Kilde: sarstedt.com

Urin-Monovetten® og det nålefri urinopsamlingssystem fra SARSTEDT gør dit arbejde mere sikkert og lettere:

 • Maksimal hygiejne: Alle systemkomponenter er lugt- og lækagesikre, hvilket forhindrer dryp, utætheder og ubehagelige lugte.
   
 • Ingen risiko for stiksskader: Ingen risiko for stik eller infektion takket være den integrerede NFT-membran i Urin-Monovetten®.
   
 • Optimal prøvekvalitet: Indsamling ved hjælp af Urine Monovette® giver dokumenteret flere intakte prøver end øvrige testede vakuumsystemer på markedet.
   
 • Sterilitetsgaranti: En intakt sikkerhedsmærkat indikerer, at urinbægeret ikke er blevet åbnet inden brug.
   
 • Nem håndtering: Den intuitive håndtering gør systemet let at bruge – uden omfattende træning.
   
 • Ukompliceret bortskaffelse: Komponenterne i SARSTEDT NFT-systemet skal ikke bortskaffes separat i en beholder til skarpe genstande.

NFT står for Needle-free transfer. SARSTEDT har - som den første på markedet - produceret innovative urinopsamlere, urinbægre og urindunke, der indgår i et hygiejnisk lukket og nålefrit system.

Det betyder farvekoden på Urin-Monovette®

Farvekoden på SARSTEDT Urin-Monovette® gør det nemt hurtigt at skelne mellem versionen med og uden stabilisator (borsyre):

 • Grøn: med borsyre
   
 • Gul: uden borsyre

Urin-Monovette® med borsyre stabiliserer mikroorganismerne i urinen ved stuetemperatur og er specielt udviklet til mikrobiologiske tests. Denne type Urin-Monovette® er fremstillet med 15 mg borsyre/ml urin. Det svarer til en koncentration på 1,5 %.

Den gule Urin-Monovette® uden stabilisator er velegnet til bestemmelse af urinsediment.

Urin-Monovetten® kan bruges direkte i centrifuger og analysatorer til sedimentering, og røret er egnet til forsendlse i overensstemmelse med P650 (ADR og IATA).

Hverken urinbæger eller Urin-Monovette® skal bortskaffes i beholdere til skarpe genstande, modsat traditionelle systemer med en integreret nål.

Arbejd hygiejnisk og effektivt


 • Urin-Monovette® muliggør hygiejnisk, nålefri opsamling af urinprøver fra urinopsamlingsbeholdere eller urindræningssystemer.
 • En urinanalyse kan udføres direkte i den fyldte Urin-Monovette® med teststrimler.
 • Urin-Monovette® er velegnet til transport og forsendelse i henhold til P650-emballageinstruktionerne fra ADR og IATA.
 • Urin-Monovette® kan bruges i centrifuger og analysatorer til opsamling af sediment.

Bestil Urin-Monovette® her

   

Et lukket, nålefrit system til hygiejnisk urinindsamling


 • Opbevar, transporter og send forseglede urinprøver sikkert og hygiejnisk.
 • Intakt forsegling garanterer et sterilt produkt, der ikke har været i brug.
 • Væske- og lugttæt skruelåg.
 • Gennemsigtig beholder af robust polypropylen (PP) til let visuel vurdering.
 • Bortskaffelse: Der kræves ingen godkendte beholdere til skarpe genstande.

Bestil her

   

Nye standarder for sikker overførsel


Urin-Monovette® gennemborer nemt den integrerede NFT-membran, der øjeblikkeligt forsegles igen.

 • Minimeret risiko for skader og øget brugersikkerhed for personale og patienten.
   
 • Besparelser ved bortskaffelse, da komponenterne i NFT-systemet ikke skal bortskaffes separat i en beholder til skarpe genstande.
   

Komplet sortiment fra SARSTEDT


SARSTEDT tilbyder et komplet sortiment til urinindsamling, opbevaring og transport:

NFT-systemet består af Urin-Monovette® (med og uden borsyre), 100 ml urinbæger og urindunke (til 24-timers urinopsamling), der sikrer hygiejniske arbejdsforhold under hele urinprøveopsamlingen.

Alle produkter er metal- og nålefri.

  Bemærk
NFT-produkter skal ikke bortskaffes i beholdere godkendt til skarpe genstande.
 
     
 

Vil du teste Urin-Monovette®?

Bestil gratis prøver

+45 86 21 08 00

salg@hounisen.com

Tilbage til oversigt

Dansk support (kl. 08-16)

Dag-til-dag levering

Hurtig genbestilling

Faguddannet personale