Go to top
Guides
Denne guide er skrevet af:
Hounisen®, Generelle guides
Tilbage til oversigt
Sådan vælger du den rette handske
Det er vigtigt at vælge en godkendt handske, der overholder EU's krav, og som beskytter dig bedst muligt i den enkelte arbejdssituation.

Under det daglige arbejde i laboratoriet eller klinikken, kan du være udsat for smitterisiko eller kontakt med andet sundhedsskadeligt materiale, fx kemikalier. 

Handsker bør anvendes ved enhver risiko for kontakt med organisk materiale (fx vævsvæsker, pus, blod) eller ved arbejde med sundhedsfarlige kemikalier. Men ikke alle handsker giver beskyttelse mod virus og mikroorganismer, ligesom handskens materiale kan have betydning for, hvilke kemikalier den kan modstå.

I denne guide gennemgår vi EU's krav til medicinske engangshandsker, fortæller hvorfor en lav AQL-værdi er vigtig, og hvad du skal være opmærksom på, når du vælger mellem en nitrilhandske og latexhandske - også i forhold til allergi.

EU-krav til medicinske engangshandsker

For medicinske engangshandsker tjener EU-standarterne til at sikre dig mod krydskontaminering, og kvaliteten styres af EN 455:1-4. EU-normen gælder alle medicinske engangshandsker, både sterile og usterile. Der testes blandt andet for modstand mod penetration samt mekanisk styrke i form af stræk (også efter en ældningsproces), hvor handskerne skal leve op til standardkravene.

 • EN 455:1: Test af tæthed og frihed for huller. Der anvendes vandlækagetest, hvor handsken fyldes med vand efter AQL-statistiske prøvetagningsteknikker. AQL skal være 1,5 eller derunder. AQL-værdien uddybes i efterfølgende afsnit.
   
 • EN 455:2: De fysiske dimensioner testes. Længde og bredde skal opfylde standardstørrelser, ligesom man tester brudstyrke før og efter varmebehandling. Der er forskellige standardkrav for brudstyrke til forskellige typer handsker, både i forhold til forskellige materialer og om det er undersøgelseshandsker eller operationshandsker.
   
 • EN 455:3: Biologisk evaluering. Her testes sterile handsker for sterilitet, pudderfri handsker for indhold af pudder og latexhandsker testes for allergene latexproteiner.
   
 • En 455:4: Handler om lagerholdbarhed.

Skal du bruge en handske, der giver beskyttelse mod virus og mikroorganismer, skal handsken følge den europæiske standard EN ISO 374-5:2016. Standarden stiller krav om, at handsken skal kunne beskytte brugeren mod:

 • Bakterier: En meget stor gruppe encellede mikroorganismer (prokaryoter), der omfatter enten fritlevende organismer i jord eller vand eller parasitter på planter eller dyr.
   
 • Fungi: Enhver form for eukaryote organismer, der mangler klorofyl og vaskulært væv.
   
 • Virus: Enhver form for forskellige enkle submikroskopiske parasitter af planter, dyr og bakterier. 

Handsken mærkes iht. standarden som vist herunder:

EN ISO 374-5:2016 VIRUS  
 
VIRUS  
Beskyttelse mod bakterier, fungi og virus.
 
 
Kilde: iso.org  
Læs mere

Vælg en handske med acceptabel AQL-værdi

Latex- og nitrilhandsker yder den største beskyttelse mod mikroorganismer og anbefales i de Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR) til brug i lægepraksis.

Men der er stor forskel på de enkelte handsketypers kvalitets- og beskyttelsesniveau, udtrykt i værdien Acceptable Quality Level (AQL). En AQL-værdi højere end 1,5 frarådes til klinisk brug, da smitterisikoen i så fald bliver uacceptabelt høj.

AQL-værdien for en undersøgelseshandske skal være 1,5 eller lavere. AQL-værdien findes ved at fylde handsken med luft og sænke den ned i vand. Hvis luften trænger igennem inden 30 sekunder, betragtes det som en defekt handske. Testresultatet er baseret på antal defekte handsker ud af 100 styk.

Hos Hounisen forhandler vi kun medicinske engangshandsker, der opfylder kravet om dokumenteret barriereegenskab, dvs. AQL < 1,5.

"Handsker af latex, nitril og neopren opfylder kravet om dokumenteret barriereegenskab dvs. AQL, acceptable quality level <1,5. Handsker af vinyl og plast har generelt lavere barrieregenskaber og holdbarhed end latex og nitrilhandsker"

Kilde: hygiejne.ssi.dk (Bilag 1: Handsker)

Latexallergi og pudder

Brugen af handsker kan give midlertidige eller langvarige hudgener og allergiske reaktioner, hvis ikke du er opmærksom. En dokumenteret ulempe ved brug af latexhandsker er risikoen for at udvikle latexallergi:

"Hvert år anerkendes ca. 30 nye tilfælde af arbejdsbetinget eksem forårsaget af latexallergi. Hyppig kontakt med latex kan forårsage allergi, og nogle patientgrupper, der hyppigt udsættes for medicinsk udstyr, har derfor en høj hyppighed af latexallergi [...]."

Kilde: sundhed.dk

Størsteparten af de medicinske engangshandsker, der anvendes i sundhedssektoren i dag, er fremstillet af naturgummi-latex. Latex er et kendt allergen som binder sig til fx pudder. Derfor bør handsker ifølge de Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR) være uden pudder for at forebygge latexallergi.

Nogen foretrækker dog handsker med pudder, da det gør dem lettere at få af og på. Her er det vigtigt at være opmærksom på, at især ved latexhandsker kan pudder øge risikoen for allergi, da latexproteiner binder sig til pudderen og dermed kan spredes til luften.

Nitrilhandsken er et allergivenligt alternativ til latexhandsken, da nitril har samme barriereegenskab som latex, men er helt fri for det allergene latexprotein.

Kilde: hygiejne.ssi.dk (Bilag 1: Handsker)

Vær særligt opmærksom på
Der er fordele og ulemper ved at vælge en handske i enten nitril eller latex.
Nitrilhandsker

Nitrilhandsken er den nyeste handsketype fremstillet i kunstgummi. Den har elastiske egenskaber sammenlignelige med latexhandskens, men er helt fri for det allergene latexprotein. Handsken yder god beskyttelse overfor både biologisk materiale og kemiske kontaminanter.

Nitrilhandsken er fremstillet i kunstguimmi baseret på polymeren Butadien. Materialet kan variere mellem producenterne, men alle handsker du kan købe hos Hounisen overholder de givne EU-standarder for forskellige typer af nitrilhandsker.

Bestil nitrilhandsker

Latexhandsker

Latexhandsken er fremstillet af naturgummi fra gummitræet. Handsken har gode elastiske egenskaber og yder god beskyttelse mod biologisk materiale, men giver kun ringe beskyttelse overfor organiske kemiske kontaminanter.

Modsat nitrilhandsken er latexhandsken bionedbrydelig. Omvendt er holdbarheden ved opbevaring ikke så lang.

Bestil latexhandsker

Oversigt: Fordele og ulemper

 

  Egenskaber   Nitrilhandske   Latexhandske
  Elastiske egenskaber   ✅ Ja   ✅ Ja
  Biologisk beskyttelse   ✅ Ja   ✅ Ja
  Kemisk beskyttelse   ✅ Ja   ❌ I nogen grad
  Allergi   ✅ Nej   ❌ Kan forekomme
  Tilgængelighed   Bestil nitrilhandsker her   Bestil latexhandsker her
Oversigt over handskematerialer
Beskyttelseshandsker fremstilles typisk i latex, nitril, neopren, vinyl og neopren. Ud over at kende til handskens beskyttelsesklasse og -niveau, er det godt at vide, hvad de enkelte materialer er egnede til at arbejde med. Vigtigt - Det anbefales altid at tjekke kemikaliets sikkerhedsdatablad inden brug!
Naturgummi (latex)
 • Latex-handsker er et af de mest elastiske handskematerialer, der findes.
 • Beskytter mod mange uorganiske syrer og baser.
 • Latex-handsker mærkes tydeligt med 'indeholder latex'.
Nitril NBR (Nitril-Butadien-Rubber)
 • Nitril er et syntetisk materiale.
 • Har stor modstandsdygtighed over for både mekaniske påvirkninger og mange kemikalier, dog primært olier og organiske kemikalier.
Vinyl - PVC (polyvinylchlorid)
 • Vinyl er et stærkt handskemateriale, som har været anvendt igennem mange år i industrien.
 • Beskytter mod en del syrer og baser.
Neopren (chloropren)
 • Neopren er et syntetisk gummimateriale.
 • Beskytter mod et bredt spektrum af kemikalier, blandt andet alkoholer, syrer og olieprodukter.

Beskyttelseshandsker til arbejde med kemikalier

Arbejder du med farlige kemikalier, er det særligt vigtigt at kende til handskens beskyttelseskategori, -type, og -niveau.

I denne guide gennemgår vi de vigtige krav, kategorier og mærkninger, du bør kende, så du kan træffe et informeret valg om hvilken type handske, der giver et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau. Vi gør opmærksom på, at alle oplysninger udelukkende er til orientering.

EN ISO 374-1:2016 - Generelle krav og testmetoder for beskyttelseshandsker

Bruger du handsker som et personligt værnemiddel, skal handsken opfylde kravene i EN ISO 21420:2019, der er den europæiske standard for alle beskyttelseshandsker. Standarden indeholder generelle produktionskrav og testmetoder, ligesom den stiller krav om, at handsken ikke må være sundhedsskadelig for brugeren, bl.a. ved at fastsætte grænseværdier for pH-værdi, kromindhold og nikkelafgivelse.

Derudover stiller standarden krav til sporbarhed og hvilke oplysninger, der skal fremgå af brugsanvisningen og på emballagen.

Personal Protective Equipment Regulation EU 2016/425

Ud over at følge EN ISO 21420:2019-standarden, hører beskyttelseshandsker under det europæiske relement Personal Protective Equipment Regulation EU 2016/425 (forkortet PPE). Handsker som personlig værnemiddel inddeles her i 3 kategorier:

 • Kategori I: Handsker i Kategori I yder beskyttelse mod ufarligt smuds og snavs, eksempelvis dothandsker, skindhandsker og udvalgte engangshandsker. Handskerne er CE-mærket, og de er ikke testet af et uafhængigt testinstitut.
   
 • Kategori II: Mellemkategorien indeholder handsker, der yder beskyttelse i en vis grad, typisk handsker til mekanisk slitage. Handskerne er CE-mærket, og de er testet af et uafhængigt testinstitut. Instituttets navn og adresse skal fremgå af brugsanvisningen.
   
 • Kategori III: Den højeste klasse med handsker, der yder beskyttelse mod varig skade og dødelig skade, eksempelvis beskyttelse mod farlige kemikalier. Handskerne er CE-mærket, og de er testet af et uafhængigt testinstitut. CE-mærket er efterfulgt af nummeret på det uafhængige institut, som overvåger det bagvedliggende kvalitetsstyringssystem.

Beskyttelsesniveauer for handsker til arbejde med kemikalier

Hvis du arbejder med farlige kemikalier, skal du benytte en beskyttelseshandske i Kategori III, der følger EN ISO 374-1:2016-standarden.

Handsker til beskyttelse mod farlige kemikalier opdeles her i 3 beskyttelsesniveauer:

 • Type A: Mindst 6 kemikalier har en gennembrudstid på >30 minutter (Beskyttelsesniveau 2)
 • Type B: Mindst 3 kemikalier har en gennembrudstid på >30 minutter (Beskyttelsesniveau 2)
 • Type C: Mindst 1 kemikalie har en gennembrudstid på >10 minutter (Beskyttelsesniveau 1)

Beskyttelsesniveauet vil fremgå af mærkningen på emballagen, eksempelvis EN 374-1:2016/TYPE A.

I henhold til standarden laves både en gennembrudstest (En ISO 374-1:2016) og en nedbrydningstest (EN 374-4:2013) for de kemikalier, handsken mærkes med. For ætsende kemikalier kan nedbrydning være den vigtigste faktor, der skal tages i betragtning ved valg af kemikaliebestandige handsker.

Gennembrudstiden for de enkelte kemikalier måles og gives i følgende interval:

Beskyttelsesindex 1 2 3 4 5 6
Gennembrudstid (min.) >10 >30 >60 >120 >240 >480


Handsken mærkes desuden med de kemikalier, der er testet med. De enkelte kemikalier har et kodebogstav, som tydeligt fremgår af emballagen:

Kode Kemikalie CAS nr. Kemikaliegruppe
A Methanol 67-56-1 Primær alkohol
B Acetone 67-64-1 Ketoner
C Acetonitril 75-05-8 Nitrilforbindelser
D Dichlormethan 75-09-2 Klorineret paraffin
E Carbondisulfid 75-15-0 Svovl med organiske forbindelser
F Toluen 108-88-3 Aromatiske kulbrinter
G Diethylamin 109-89-7 Aminer
H Tetrahydrofuran 109-99-9 Heterocykliske forbindelser og etherforbindelser
I Ethylacetat 141-78-6 Ester
J n-Heptan 142-85-5 Mættet hydrocarbon
K Natriumhydroxid 40% 1310-73-2 Uorganisk base
L Svovlsyre 96% 7664-93-9 Uorganisk mineralsyre, oxiderende
M Salpetersyre 65% 7697-37-2 Uorganisk mineralsyre, oxiderende
N Eddikesyre 96% 64-19-7 Organisk syre
O Ammoniumhydroxid 25% 1336-21-6 Organisk base
P Hydrogenperoxid 30% 7722-84-1 Peroxid
S Hydrogenflourid 40% (Flussyre) 7664-39-3 Uorganisk mineralsyre, oxiderende
T Formaldehyd 37% 50-00-0 Aldehyd

 

Oversigt over mærkning, type og krav

  Mærkning Type Krav


UVWXYZ
EN 374-1:2016/TYPE A Type A Mindst 6 kemikalier har en gennembrudstid på >30 minutter
(Beskyttelsesniveau 2)


XYZ
EN 374-1:2016/TYPE B Type B Mindst 3 kemikalier har en gennembrudstid på >30 minutter
(Beskyttelsesniveau 2)


 
EN 374-1:2016/TYPE C Type C Mindst 1 kemikalie har en gennembrudstid på >10 minutter
(Beskyttelsesniveau 1)
Eksempel på mærkning af emballage med kategori, standard, type og beskyttelsesniveau:
 
   

 Ansvarsfraskrivelse: Vi gør opmærksom på, at alle tests er udført på laboratorier og reflekterer ikke aktuelle arbejdsbetingelser. Oplysninger i tabeller kun er til orientering og afspejler ikke den faktiske varighed af beskyttelsen på arbejdspladsen, ligesom forskellen mellem blandinger og rene kemikalier skal tages i betragtning.

Bemærk desuden, at handsker under brug kan yde mindre modstand over for farlige kemikalier på grund af ændringer i fysiske egenskaber og påvirkninger fra miljøet. Handsker bør altid inspiseres før brug og kasseres, hvis der er fejl, eller de er beskadigede.

Det anbefales altid at tjekke kemikaliets sikkerhedsdatablad inden brug. 

Kilder: bunzl.dkansellguardianpartner.comicmsafety.comox-on.dkengelbert-strauss.dk

Har du spørgsmål til handsker?

Vi sidder klar til at hjælpe

+45 86 21 08 00

salg@hounisen.com

Tilbage til oversigt

Dansk support (kl. 08-16)

Dag-til-dag levering

Hurtig genbestilling

Faguddannet personale