Pilotprojekt: AU og Hounisen® har sammen genanvendt 2 tons PP-plast

Aarhus Universitet og Hounisen® har sammen indsamlet over 2 tons polypropylenplast fra brugte bokse til pipettespidser. Indsamlingen er en del af et fælles pilotprojekt, der viser et stort potentiale for genanvendelse af PP-plast som en værdifuld ressource af høj kvalitet.

Ren polypropylenplast (PP-plast) har en række unikke egenskaber til laboratoriebrug og bliver derfor brugt til alt fra centrifugerør, mikrorør og pipettespidser. Det genererer et højt forbrug af særligt engangsartikler i plast, men i stedet for at betragte det som affald, bør vi fremover finde nye måder at genanvende ressorucerne og dermed reducere CO2-udledningen.

Aarhus Universitet og Hounisen® tog i 2020 initiativ til et fælles pilotprojekt med fokus på at afdække potentialet for at genanvende PP-plast. I projektets løbetid er der blevet indsamlet over 2 tons PP-plast fra brugte bokse til pipettespidser, som via Aage Vestergaard Larsen A/S er blevet omdannet til granulat. Granulaten fra projektet er nu endt som flyende covers, der forhindrer fordampning fra bl.a. gylletanke og vandreservoirer.

En beregning fra Teknologisk Institut viser, at vi ved at genanvende 2 tons PP-plast, har sparet milløet for op til 4 tons CO2-e.

Pilotprojektet har haft den effekt, at der nu er sat skub i mulighederne for at danne meningsfulde partnerskaber på tværs. Det giver de bedste chancer for at sikre større genanvendelse af PP-plasten, så den ikke ender som restaffald.

"Vi er meget tilfredse med resultaterne fra pilotprojektet. Vi har helt fra starten haft et ønske om at bidrage positivt til den grønne omstilling, i dette tilfælde ved at rydde op efter os selv. Med evalueringen af pilotprojektet har vi gjort os nogle rigtig gode erfaringer, der viser, at vi med fælles indsats kan gøre en forskel."

- Jan Locher, direktør Hounisen Laboratorieudstyr

 

Projektets omfang og afdækning af potentiale


Pilotprojektet havde til formål at afdække potentialet for en returordning for brugt PP-plast.

For at sikre et gennemførbart projekt blev der udelukkende indsamlet PP-plast fra pipettebokse.

Det gjorde det muligt for brugerne at identificere plasttypen og sikre, at ingen kontaminerede produkter indgik i returordningen.

 
     
 

Returordning med Refill Revolution


Hounisen® er dansk forhandler af Refill Revolution-pipettesystemet, der består af ren polypropylen (PP), lige fra emballagen (folie) til bokse og pipettespidser.

Det giver en unik mulighed for at skabe en returordning, hvor al plast er samme type - altså et monoplast retursystem.

Det gør det muligt at imødekomme en af de største udfordringer ved genanvendelse - nemlig udsortering i plastfraktioner.

     

PP-plast er en værdifuld ressource med høj genanvendelsesværdi


PP-plasten fra Refill Revolution-systemet er som udgangspunkt designet til engangsbrug, men systemet er fremstillet af plast i højeste kvalitet, der vil kunne genanvendes, hvis det ikke indblandes andre plasttyper.

Den genanvendte plast vil typisk ikke genanvendes til nye pipettespidser grundet regulatoriske krav til fremstillingen af pipettespidser.

 

 

     
 

Pilotprojektet baner vejen for nye partnerskaber

 
     
 

Ved at indgå partnerskaber leverandører og forbrugere imellem kan vi sammen bidrage til:

  • at reducere affaldsmængder, der går til forbrænding.
  • at øge andelen af PP-plast, der går til genanvendelse.
  • at sætte fokus på PP-plastens genanvendelsesværdi og bidrage til bevidstheden om at reducere ressorucespild.
  • at undersøge muligheder for lokale løsninger, der kan reducere CO2-udledning - eksempelvis behandling og granulering på centrale afdelinger.

Kontakt gerne Hounisen®, hvis du vil vide mere om pilotprojektet:

(+45) 86 21 08 00
salg@hounisen.com