Hounisen® Returaftale - Sammen om at genanvende mere

Hos Hounisen® arbejder vi målrettet med FN’s verdensmål nr. 12 om ansvarligt forbrug og produktion. Senest har vi taget initiativ til pilotprojektet Hounisen® Returaftale, hvor vi sammen med vores kunder genanvender den brugte plast fra laboratorier og klinikker.

Som forhandlere og forbrugere af plast er det nødvendigt, at vi sammen tænker i nye løsninger, der gør det lettere at genanvende de eksisterende ressourcer på en mere hensigtsmæssig måde.

Pilotprojektet Hounisen® Returaftale tager udgangspunkt i en rapport udarbejdet af Teknologisk Institut, der indikerer, at for hvert kg polypropylenplast (PP-plast) der genanvendes, kan vi reducere CO2-udledningen med 1,5-2 kg.

Hounisen® Returaftalen går i sin enkelthed ud på, at Hounisen® afhenter og genanvender forbrugsartikler i PP-plast fra de laboratorier og klinikker, der ønsker at støtte projektet - eksempelvis i form af pipettespidser, racks, PCR-plader og rør.

Et fælles miljøtiltag til laboratorier og klinikker

Hounisen® Returaftalen bygger på en gensidig forpligtelse mellem Hounisen® og din arbejdsplads. Hounisen® betaler for afhentning og transport af den sorterede plast, og vi stiller gerne laminerede skilte og guides til rådighed for at sikre, at sorteringen kommer godt fra start.

Til gengæld kvitterer din arbejdsplads med at sortere og stable den brugte plast korrekt i egnede beholdere, så vi udnytter pladsen optimalt under transport.

Hvis pilotprojektet skal blive en succes, er det vigtigt, at brugerne er omhyggelige med sorteringen og kun indleverer produkter i tørt og ikke-kontamineret PP-plast. Det vil sige, ingen risikoaffald, våde artikler eller andre plasttyper må indleveres, da det reducerer kvaliteten af den genanvendte plast.

Det er vores målsætning, at genanvendelsen af plast over tid skal være omkostningsneutral, og at vi i projektets senere faser kan genanvende flere typer plast.

Sæt genanvendelse på dagsordenen på din arbejdsplads
Book et uforpligtende møde, hvor vi sammen drøfter mulighederne for at sikre bedre genanvendelse af plast fra laboratorier og klinikker.

 
     

Sådan fungerer en Hounisen® Returaftale 

     
  Trin 1) Sortering
Den brugte PP-plast sorteres på afdelingen. Hounisen® tilbyder egnede beholdere til sortering til kostpris. Vi leverer gratis skilte og laminerede guides til hjælp med sorteringen.
 
 
Trin 2) Opbevaring
Den sorterede PP-plast fyldes over i beholdere. Genbrug gerne papkasser fra tidligere leveringer. Beholderne bør være så store som mulige, og indholdet bør stables, så spildplads minimeres.
 
Trin 3) Afhentning og genanvendelse
Når brugerne har sorteret en på forhånd aftalt mængde med PP-plast, bestilles en afhentning af Hounisen®. Plasten køres til opbevaring, komprimering og sidenhen genanvendelse. Hounisen® afholder alle udgifter til fragt og lagerhotel.
 
     
Vi bliver ikke uafhængige af plast til laboratoriebrug. Men vi kan sammen være med til at tage små skridt i en mere hensigtsmæssig retning, hvor vi genanvender den brugte plast i nye sammenhænge.
     
     
 

Kontakt Hounisen® på tlf. nr. 86 21 08 00 eller salg@hounisen.com
Vi tilbyder gratis skilte og visuelle guides til hjælp med sorteringen.

     

Vil du vide mere?

Læs gerne mere om Hounisens® miljøtiltag her, eller hør vores direktør Jan Locher fortælle, hvad kombinationen af et dansk varelager og et tæt europæisk samarbejde betyder for såvel leveringstider som miljøpåvirkning i videoen herunder: