Miljøtiltag hos Hounisen®

Hos Hounisen® arbejder vi målrettet med FN’s verdensmål nr. 12 om Ansvarligt forbrug og produktion. Det gør vi blandt andet ved at sikre bedre muligheder for genanvendelse af plast, minimere spild under transport og stille højere krav til produktionen af udstyr.

Da plast er et af de mest anvendte materialer i laboratoriebranchen, kan vi ikke undvære plastik. Dog er vi - som forhandler af forbrugsartikler i plast - bevidste om vores ansvar for at sælge og bruge plast med omtanke, og vi arbejder fortsat på at genanvende mere, minimere spild og stille højere krav til vores leverandører.

Vores hovedleverandør SARSTEDT har investeret i et moderne, energibesparende management system, der overholder de strenge krav til ansvarlig energiledelse i EN ISO 50001.

SARSTEDT har installeret et solcelleanlæg på taget af virksomhedens største produktionshal, Nümbrecht-Rommelsdorf-anlægget. Anlægget producerer ca. 725.000 kWh el årligt, der aktivt bidrager til en ressourcebesparende produktion.

Langt størstedelen af SARSTEDTs plastvarer er fremstillet i polystyren, polycarbonat, polypropylen og polyethylen, der alle er rene kulbrinte-forbindelser, så der vil ikke opstå skadelige stoffer under forbrænding.

Læs mere om miljøtiltag fra SARSTEDT her.

Mindre CO2-udledning under transport

Hos Hounisen® har vi taget et aktivt valg for at nedbringe det samlede CO2-regnskab. Det sikrer vi gennem et tæt samarbejde med europæiske leverandører og producenter og ved løbende at optimere vores logistik og lagerforhold.

Vi har i 2021 fordoblet vores lagerkapacitet på dansk jord. Det sikrer ikke alene bedre priser og endnu hurtigere levering til vores kunder. Vi arbejder også løbende på at nedbringe vores samlede CO2-udledning ved at købe større partier hjem til lager og udnytte pladsen maksimalt under transport.

Vores pakkedistributør GLS klimakompenserer for den samlede CO2-udledning ved leveringerne, indtil det bliver teknologisk muligt at fjerne alle miljøbelastende aktiviteter. Til en pålidelig udredning af transportemissioner benyttes standarden DIN EN 16258 samt de internationale certificeringsstandarder Verified Carbon Standard (VCS) og The Gold Standard. Download dokumentation på ClimatePartners hjemmeside her.

Når vi sender varer ud fra eget lager, genanvender vi alle pakker fra vores leverandører, ligesom vi sørger for at vælge den rette størrelse pakke, så vi undgår spildplads.

Hør Hounisens® direktør, Jan Locher, fortælle om Hounisens valg af fortrinsvist europæiske leverandører - både for at sikre hurtigere levering og holde fragten af varer over kortere afstande.

Egen produktion af strøm til den daglige drift

Seneste tiltag i miljøhensynet er vores nye solcelleanlæg på toppen af lagerbygningen. Solcelleanlægget har en årlig kapacitet på 29.400 kWh.

Vi følger løbende vores egen strømproduktion:

  • 2020: 1.680 kWh (nov-dec)
  • 2021: 24.570 kWh (jan-nov)
  • 2022: 25.740 kWh (feb-dec)
  • 2023: 27.553 kWh (jan-dec)
  • 2024: 4.440 kWh (jan-apr)

Totalt siden 2020 (afrundet): 83.980 kWh

Det svarer til en beregnet besparelse på 38,93 tons CO₂-udledning, sammenlignet med den gennemsnitlige udledning pr. kWh ved traditionel produktion af strøm. Værdien er beregnet af FusionSolar/Huawei ud fra vores totale udbytte.

Direktør Jan Hounisen Locher er medlem af det lokale erhvervsråd, der ser på nye muligheder for at udnytte den vedvarende energi endnu bedre i Skanderborg Kommune.
   

I de måneder af året, hvor solcelleanlægget ikke alene kan dække den daglige drift, køber vi vedvarende energi fra danske havvindmølleparker. Derudover er vores tryksager er trykt på miljømærket papir fra et Svanemærket trykkeri.

     
   
     
  Hounisen Laboratorieudstyr A/S køber strøm fra danske vindmøller i perioden: 01.02.2022 - 31.01.2025.
Oprindelsen af strømmen sikres ved køb af grønne certifikater svarende til energiforbruget.
 
     

Retursystem til pipettespidser

Hounisen® har sammen med SARSTEDT og en række udvalgte nøgleaktører taget initiativ til at starte et retursystem, hvor vi genanvender plastemballagen fra SARSTEDTs nye pipettespidser. Vi kalder pilotprojektet Hounisen® Returaftale.

Aftalen går i sin enkelthed ud på, at vi sammen - som leverandør og kunde - forpligter hinanden til at sortere og derved udnytte plastressourcerne bedre - både før og efter de har været brugt i laboratoriet.

SARSTEDTs emballage er fremstillet i ren polypropylen, som kan genanvendes, hvis plasttypen sorteres og bortafskaffes korrekt. Dertil kan alle komponenter – bokse, rammer og låg – stables, så de sparer plads under opbevaring og den videre transport til genbrugsstationen.

SARSTEDTs nye pipettesystem reducerer forbruget af plast og energi under produktionen sammenlignet med virksomhedens tidligere praksis:

  • Pipettespidserne forhandles i en kompakt StackPack-løsning, der reducerer forbruget af plast med op til 64 %, sammenlignet med den tidligere levering i separate bokse.
     
  • Den nye StackPack-løsning rummer hele 480 pipettespidser; det fylder det samme som 2 af de tidligere bokse med 192 pipettespidser. Læs mere: refillrevolution.tips

Vil du vide mere om, hvordan vi kan sikre dine forsyninger på en mere forsvarlig måde, eller høre om SARSTEDTs nye pipettesystem? Kontakt os på: salg@hounisen.com eller ring 86 21 08 00 - vi kommer gerne på besøg i dit laboratorie og præsenterer dine muligheder.

Er du yderligere interesseret i FN’s verdensmål nr. 12 om Ansvarligt forbrug og produktion, kan du med fordel se videoen herunder eller læse mere på den officielle side her.

Sådan handler vi

Hounisen® samarbejder med SARSTEDT og et større dansk universitet for at sikre genanvendelse af plastemballagen fra laboratorieudstyr. Projektet tager udgangspunkt i en rapport udarbejdet af Teknologisk Institut.

Vi tilstræber at købe hele paller hjem fra vores europæiske leverandører, så vi sikrer fyldte lastbiler på vejene.

Vi benytter ansvarlige pakkedistributører, bl.a. GLS, der klimakompenserer for den samlede CO2-udledning. Som kunde kan du hjælpe med at reducere CO2-udledningen ved at samle dine bestillinger - på den måde sparer du fragtgebyret og får færre mindre pakker leveret.

Vi genanvender al ubeskadiget emballage til videreforsendelse af varer, ligesom vi minimerer spildplads i alle pakker, der sendes ud af huset.

Vi har installeret et solcelleanlæg på toppen af lagerbygningen, og vi har forpligtet vores energiselskab til at indkøbe vedvarende energi fra danske havvindmølleparker.

Vi opdaterer løbende vores OUTLET bl.a. med varer med kort datoudløb eller donerer demovarer til velgørende formål for at reducere spild.

Hounisens® tryksager er trykt på miljømærket papir fra et Svanemærket trykkeri (nr. 5041-0826), og vi justerer løbende mængden af trykte materialer, så vi kun bestiller efter behov.

Hounisens® er medlem af Skovdyrkerne og ejer selv 100 HA skov i Jylland. Derudover har Hounisen® 8 HA moseområde, der er fredet efter Naturbeskyttelseslovens § 3.

English version of this page - please see translation here. Provided by Google Translate.