Go to top
Guides
Denne guide er skrevet af:
Lene Londorf, Sygeplejerske
Tilbage til oversigt
Sådan rengøres genanvendelige instrumenter og medicinsk udstyr
Denne vejledning tager udgangspunkt i SSI’s Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer for Almen praksis. Retningslinjerne findes online på ssi.dk/NIRalmenpraksis.

Instrumenter og andet medicinsk udstyr klassificeres i tre kategorier baseret på den renhedsgrad, der ønskes opnået efter genbehandlingen:

 • Ikke-kritisk
 • Semikritisk
 • Kritisk

Herunder følger en række afsnit med en kort vejledning, der foldes ud ved et klik på beskrivelsen. Det anbefales at følge seneste udgave af de National Infektionshygiejnisk Retningslinje (NIR) for Almen Praksis, der er udarbejdet af Central Enhed for Infektionshygiejne (CEI), Statens Serum Institut i samarbejde med Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM), relevante aktører og infektionshygiejniske fageksperter.


Hounisen® har flere produkter i sortimentet, der med hver sine fordele kan løse opgaverne på de forskellige niveauer. Har du spørgsmål til produkterne i vores sortiment, er du velkommen til at kontakte os på:

(+45) 86 21 08 00
salg@hounisen.com

Ikke-kritisk udstyr kræver oftest kun rengøring, der kan klares hurtigt og nemt på stedet. Tør over med rengøringsmiddel og afvent en kort tørre- og virkningstid.

Der er forskellige muligheder fra præimprægnerede servietter over færdigblandinger til koncentreret rengøringsmiddel, som du selv skal fortynde i vand. Alle er effektive, når de bruges rigtigt, så det er op til den enkelte klinik, hvad der passer bedst.

Rengøring af semikritisk og kritisk udstyr bør påbegyndes senest 6 timer efter udstyrer er blevet forurenet, og sterilisation senest 24 timer efter desinfektion.

NIR anbefaler - så vidt det er muligt - at anvende maskinel rengøring og desinfektion, både af hensyn til kvaliteten af rengøring og desinfektion, men også for at undgå forurening af omgivelserne samt for personalets sikkerhed ved arbejdet med skarpe forurenede instrumenter.

Nogle steder er dette ikke en mulighed og derfor findes også retningslinjer og procedurer for manuel genbehandling, ligesom vi har velegnede produkter i sortimentet.

De fleste lægepraksis vælger at lade en instrumentopvasker udføre rengøring og desinfektion af semikritisk og kritisk udstyr, hvilket er en hygiejnisk og omkostningsmæssig attraktiv løsning.

Brug af instrumentopvaskemaskine


 • Påbegynd efterbehandling af kontaminerede instrumenter inden for maksimalt 6 timer.
 • Brug en EN 15883-certificeret instrumentopvaskemaskine.
 • Sørg for at alle overflader er i kontakt med det varme vand.
 • Efter hver vask laves et certifikat for overholdelse af normen under den enkelte genbehandling.
 • Efter endt program tages instrumenterne ud af instrumentopvaskeren.
  • Er de ikke tørre, aftørres med rent, fnugfrit tørt klæde, der skiftes mellem hver vask.
 • Instrumenterne inspiceres for urenheder.
  • Skal fremstå rene og uden rustdannelse.
 • Instrumenterne lægges på plads (semikritiske) eller
 • Instrumenterne pakkes til sterilisation (kritiske).

Alle procedurer starter med en rengøring. Først skylles i rindende vand. Herefter rengøres med svamp, børste eller klud i en opløsning af rengøringsmiddel. Ønskes desinfektion, henlægges instrumenterne i en opløsning af desinfektionsmiddel. Det er vigtigt at koncentration og henlæggelsestid følger produktvejledninger nøje.

Se kategorien Manuel instrumentgenbehandling i vores webshop, og find et udvalg af produkter til processen. Erisan oxy og Sekusept® aktiv er produkter, hvor ét produkt anvendes til både rengøring og desinfektion, mens Medichems økonomiske løsning består af to separate produkter. Erisan Oxy+ har den store fordel, at rengøringspulveret leveres i breve, der gør doseringen meget enkel, uanset hvilken koncentration der ønskes. Find produkterne i webshoppen ved et klik på billederne.


Kræves yderligere sterilisation er man henvist til at benytte steriliseringsovn eller autoklavering. Se venligst separat afsnit herom.

Kritisk udstyr skal endvidere igennem en steriliseringsproces, som i almen praksis typisk foregår i en termostatstyret sterilisationsovn med luftcirkulation, hvor varmen ledes jævnt gennem luften til instrumenterne. Dette er en økonomisk og tilstrækkelig metode for de fleste lægepraksis.

Sterilisationsovnen skal pakkes hensigtsmæssigt, så overfyldning og dermed risiko for uens opvarmning af alle flader undgås.

Brug af sterilisationsovn


 • Pak instrumenterne i metalæsker eller tørsterilisationsposer.
 • Anvend tørsterilisationstape ved hver sterilisation.
 • Sterilisér i tørsterilisationsovn: 160 °C i 2 timer eller 170 °C i 1 time eller 180 °C i 1/2 time.
 • Efter sterilisation i tørsterilisationsovn opbevares instrumenterne i en lukket metalæske påsat to stykker tørsterilisationstape, en i hver side, så æsken ikke åbnes utilsigtet.
 • Tørsterilisationsovnen kontrolleres med sporeprøver hver 3. måned.

Bruges genanvendelige hulinstrumenter eller instrumenter, der kan skilles ad, skal en Type B autoklave anvendes til sterilisationen, da autoklaven kan gennemføre sterilisation i hulrum vha. en proces med skiftende vakuum og mættet damp.

Tilbage til oversigt

Dansk support (kl. 08-16)

Dag-til-dag levering

Hurtig genbestilling

Faguddannet personale