Prøv gratis NanoCuvette™ One i kemiundervisningen

Leder du efter inspiration til forsøg i kemi på gymnasialt niveau? Prøv gratis den nye kuvette med optisk filter, og integrér den nyeste teknologi i undervisningen.

Lav elevforsøg med et almindeligt spektrofotometer, og vis hvordan brydningsindekset ændres i overensstemmelse med vandindholdet i kendte stoffer.

Med NanoCuvette™ One kan du nu bruge det eksisterende udstyr i kemilokalet til at lave innovative forsøg med fortyndingsrækker, og samtidig træne eleverne i brugen af fremtidens nanoteknologi.

cphnano.com ligger en række forsøg klar, der kun kræver et almindeligt spektrofotometer og computer med internetadgang. Klik her, og scroll ned til afsnittet 'Teaching material'.

Du får adgang til elevvejledninger til bl.a. fortyndingsrækker med honning og bestemmelse af ukendt honning med NanoCuvette™ One, hvor eleverne vil lære at forstå, hvordan brydningsindekset ændres i overensstemmelse med vandindholdet i honning.

Hvad er NanoCuvette™ One?

NanoCuvette™ One består af en kuvette med nanoteknologi på indersiden. Teknologien fungerer som et optisk filter, der gør det muligt at måle, hvor hurtigt lyset bevæger sig igennem væsken.

Ved at dreje kuvetten i spektrofotometeret, kan man opgradere sit eksisterende udstyr til at kunne måle både brydningsindeks og absorbans i samme måling for samme prøve.

Sådan bruger du NanoCuvette™ One i undervisningen

Opret gratis en bruger på app.nanocuvette.com, og få adgang til brugervenligt software, der gør det nemt at overføre og analysere forsøgsdata. Placér blot NanoCuvette™ One i et standard spektrofotometer for at påbegynde målingerne - så er du i gang.

Elevvejledningerne downloades frit på cphnano.com og kan anvendes direkte i undervisningen. Vejledningerne indeholder læringsmål, materialeoversigt, forsøgsprocedure, tidshorisont og konkrete spørgsmål til dataanalyse.

På cphnano.com/software/ kan desuden hentes tre sæt demonstrationsfiler, der gør det muligt at prøvekøre softwaren på rigtige spektra fra honning, spyt og blåt farvestof. Eleverne kan arbejde direkte på deres egen computer som forberedelse til et forsøg - uden først at skulle tænde for spektrofotometeret og have en NanoCuvette™ One til rådighed.

Interesseret i at prøve NanoCuvette™ One?

Hounisen giver i samarbejde med Copenhagen Nanosystems
10 ambitiøse gymnasier mulighed for at prøve en gratis æske NanoCuvette™ One.

📞 Ring 86 21 08 00
📧 Skriv til salg@hounisen.com

Integrér nyeste teknologi i undervisningen, og styrk tværfagligheden

Ud over muligheden for at prøve den nyeste teknologi i konkrete og relevante kemiforsøg, styrkes elevernes evne til at anvende digitale værktøjer i en konkret faglig sammenhæng.

NanoCuvette™ One bygger på state-of-the-art nanoteknologi udviklet på DTU, der fungerer sammen med en cloudbaseret software til registrering af data.

Den brugervenlige software gør det nemt og hurtigt at konvertere data (.txt eller .csv) fra erthvert spektrofotometer til præsenterbare resultater og grafer.

Via den gratis software trænes eleverne i at aflæse og fortolke grafer samt berige og dele data for større forståelse af brugen af fortyndingsrækker.

"Eleverne skal (Kemi A) / bør (Kemi B) kunne anvende et bredt udvalg af digitale værktøjer i den daglige undervisning, som i kemi blandt andet skal omfatte dataopsamling og –behandling ved eksperimentelt arbejde"

Kilde: uvm.dk - 3.3. IT, Kemi A, B og C, stx - Vejledning - 2018

Forsøgene med NanoCuvette™ One vil med fordel kunne indgå i tværfaglige projekter mellem kemi, fysik, matematik og samfundsfag. Her vil eleverne blive trænet i at anvende fagenes forskellige fagligheder til at belyse og perspektivere den samme problemstilling og derved højne den tværfaglige forståelse.

Et oplagt eksempel på et tværfagligt projekttema kunne være 'Forfalskning af fødevarer', hvor fortynding af honning med sirup og vand ses som en almindelig svindelform i moderne fødevareproduktion.

Baggrunden for NanoCuvette™ One

NanoCuvette™ One er udviklet af Copenhagen Nanosystems, hvis formål er at udbrede nanoteknologi til almindelige laboratorier og i undervisningssektoren – uden brug af særligt udstyr.

Hør Emil Højlund-Nielsen fra Copenhagen Nanosystems på under 2 minutter fortælle om, hvilke resultater du kan opnå med NanoCuvette™ One.

FAKTA - NanoCuvette™ One

  • PMMA-kuvette med optisk filter
  • Måler RI og ABS på samme prøve og i samme kuvette
  • RI måles ved 589 nm
  • ABS måles ned til 300 nm
  • Unik ID på hver kuvette til kalibrering og sporbarhed
  • Gratis brugervenligt software

Bestil på hounisen.com


Varenummer: 9910.0103