Handsker til undersøgelse og operation

Hos Hounisen finder handsker i bedste kvalitet til undersøgelse og operation. De tre mest brugte handsketyper er vinyl-, latex- og nitrilhandsken. Der er stor forskel på de enkelte handsketypers beskyttelsesniveau. Derfor er det vigtigt at vælge den handsketype, der beskytter dig bedst i den pågældende arbejdssituation.

Vinylhandsken

Vinylhandsken er en plastikhandske lavet af Polyvinyl chloride og blødgørende tilsætningsstoffer. Handsken yder meget begrænset beskyttelse overfor biologisk og kemisk kontaminering og frarådes til klinisk brug som undersøgelseshandske.

Vinylhandsken anvendes typisk i fødevareindustrien til beskyttelse af produktet mod menneskelig kontaminering.

Latexhandsken

Latexhandsken er fremstillet af naturgummi fra gummitræet. Handsken har gode elastiske egenskaber og yder god beskyttelse mod biologisk materiale, men giver kun ringe beskyttelse overfor kemiske kontaminanter. Latexproteinet er allergent, og ”hvert år anerkendes 30-40 nye tilfælde af arbejdsbetinget eksem forårsaget af latexallergi” (Kilde: Lægehåndbogen).

Modsat de to andre handsketyper er latexhandsken bionedbrydelig. Omvendt er holdbarheden ved opbevaring ikke så lang.

Nitrilhandsken

Nitrilhandsken er den nyeste handsketype. Den har elastiske egenskaber sammenlignelige med latex-handskens, men er helt fri for det allergene latexprotein. Handsken yder god beskyttelse overfor både biologisk materiale og kemiske kontaminanter.

Ulempen har primært været den noget højere pris, som de senere år dog er faldet til samme niveau som latexhandskens.

Dansk support (kl. 08-16)

Dag-til-dag levering

Hurtig genbestilling

Faguddannet personale